Xin-Xirineu. Centre educatiu 0-3

“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure per a que es desenvolupi”.

Maria Montessori

Xin-Xirineu va néixer al 2014 amb nom de cançó de falda com a centre educatiu ubicat a Santa Margalida. Des del seu naixement ha anat creixent i evolucionant, el que ha dut a passar per diferents etapes.

Al llarg d’aquesta evolució diferents professionals han conegut i format part de la família Xin-Xirineu i ens adonàvem que la forma de funcionar era la d’un equip en el que totes participàvem en la presa de decisions…

Què oferim?

Servei educatiu 0-3 anys
Extraescolars
Tallers infantils i familiars
Xerrades
Psicologia i logopèdia
Bibliopetits

“L’infant ha de ser rebut amb respecte, educat amb amor i posat a la vida en llibertat”

Rudolf Steiner

Menú