Projecte educatiu

El nostre projecte es fonamenta amb la teoria d’autors com Maria Montessori, Loris Malaguzzi, Emmi Pikler, Rudolf Steiner (Waldorf), Gianni Rodari, entre d’altres.

El nostre projecte educatiu té com objectiu principal afavorir el desenvolupament integral dels infants en els seus primers anys de vida, dirigint-se a aspectes biològics, motrius, cognitius, afectius i socials. Per tot això, és de gran importància la llibertat i el respecte en quant al moviment, a la iniciativa pròpia de l’infant i al seu ritme. A més, també es pretén estimular la creativitat i la imaginació de l’infant com a font de grans aprenentatges.

En tot això, els adults es presenten com a figures co-participants, guies, acompanyants i observadors. S’han d’encarregar de facilitar i crear climes i relacions afectives, a més de disposar espais de per sí estimuladors i provocadors de curiositats.

De tota manera, tenim clar que tot això es pot dur endavant exitosament si hi ha una estreta relació amb la família, convidant-los a participar i col·laborar, i tenir com a resultat una experiència més rica i coherent. És molt important establir un vincle basat en la confiança, respecte, coordinació i comprensió entre el centre i les famílies. La relació ha de ser fluïda, constant i bidireccional. Creiem que és important que les famílies es sentin que formen part d’aquest centre i projecte educatiu i que considerin que l’objectiu seu i nostre és comú. L’important és que no només l’infant gaudeixi d’un context educatiu de qualitat, sinó que les famílies també.

La nostra metodologia és activa basada en una estructura temporal en la qual són de gran importància les rutines. Aquestes, a més d’estructurar-nos el dia, aportar seguretat als infants, aporten moments amb gran valor pedagògic.

“La intervenció directa de l’adult en els primers estadis del desenvolupament motriu no és una condició prèvia per a l’adquisició d’aquests estadis”.

Emmi Pikler

Menú