Equip

Xin-Xirineu, com a centre educatiu va néixer al 2014, però va ser al 2020 quan es convertí en cooperativa. Així, en plena crisi de pandèmia, decidírem associar-nos i formar equip. Vàrem ser tres sòcies fundadores i actualment, continuam dues: Joana Maria Monjo formada en psicologia i psicopedagogia especialitzada en primera infància i Antònia Maria Perelló, formada en el món educatiu.

Per nosaltres, l’important són les persones i el treball que podem aportar cada una i per això, a l’octubre de 2020 iniciàrem una etapa en la qual qualsevol treballadora tendrà la possibilitat de decidir si integrar-se com a sòcia sense una gran despesa i formar així un bon equip amb major estabilitat.

El que tenim clar és que juntes som molt millors: unint esforços podem oferir serveis de major qualitat, podem perfeccionar la nostra tasca dins el món de l’educació i a més donar major visibilitat a l’etapa 0-3 i reivindicar-ne la seva importància.

Per què vàrem optar per la fórmula de cooperativa? Doncs, perquè la seva definició pensam que és la que ens defineix millor des de sempre. En la gestió de Xin-Xirineu l’important són les persones i el treball aportat i no tant el capital.

“La fantasia no està en oposició a la realitat, és un instrument per a conèixer la realitat, és un instrument que s’ha de dominar”.

Gianni Rodari

Menú