Xin-Xirineu, cançó de falda

Transperència, implicació personal i corresponsabilitat.

Xin-Xirineu va néixer al 2014 amb nom de cançó de falda com a centre educatiu ubicat a Santa Margalida. Des del seu naixement ha anat creixent i evolucionant, el que ha dut a passar per diferents etapes. Al llarg d’aquesta evolució diferents professionals han conegut i format part de la família Xin-Xirineu i ens adonàvem que la forma de funcionar era la d’un equip en el que totes participàvem en la presa de decisions, partint des d’una transparència, una implicació personal i una corresponsabilitat. Així amb aquest mateix nom es va convertir al setembre de 2020 en cooperativa.

El servei principal que oferim és l’educatiu de 0-3 anys des de dos centres: Xin-Xirineu Santa Margalida i Xin-Xirineu Can Picafort.

Servei Educatiu per a infants de 0 a 3 anys.

Els centres Xin-Xirineu ofereixen serveis educatius que alhora faciliten la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Un d’aquests és el Servei Educatiu per a infants de 0 a 3 anys. A més d’assegurar el benestar dels infants i la satisfacció de les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre, es pretén donar una estimulació del seu desenvolupament basada en el respecte de la individualitat i el ritme propi, i la concepció de globalitat del desenvolupament. Xin-Xirineu es caracteritza per la flexibilitat i tothom hi és benvingut, sense cap discriminació ja sigui social, cultural, econòmica i/o ideològica.

Els nostres centres

Xin-Xirineu Santa Margalida

Xin-Xirineu Santa Margalida és un centre educatiu petit i familiar en procés d’adaptació per tal de formar part dels centres autoritzats per la Conselleria.

Xin-Xirineu Can Picafort

Xin-Xirineu Can Picafort és més gran i amb una major oferta de places i ja té l’autorització per part de la Conselleria. A més, forma part de la Xarxa educativa complementària a la Xarxa d’escoletes públiques. Això suposa un compromís amb la Conselleria que garanteix una major qualitat del servei, i accés per part de les famílies a serveis públics, alhora que a convocatòries d’ajuts.

Menú