Els nostres centres

Servei Educatiu per a infants de 0 a 3 anys.

Actualment gestionam dos centres: Xin-Xirineu Santa Margalida i Xin-Xirineu Can Picafort.

Els centres Xin-Xirineu ofereixen serveis educatius que alhora faciliten la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Un d’aquests és el Servei Educatiu per a infants de 0 a 3 anys. A més d’assegurar el benestar dels infants i la satisfacció de les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre, es pretén donar una estimulació del seu desenvolupament basada en el respecte de la individualitat i el ritme propi, i la concepció de globalitat del desenvolupament. Xin-Xirineu es caracteritza per la flexibilitat i tothom hi és benvingut, sense cap discriminació ja sigui social, cultural, econòmica i/o ideològica.

Xin-Xirineu Santa Margalida

Xin-Xirineu Santa Margalida és un centre educatiu petit i familiar en procés d’adaptació per tal de formar part dels centres autoritzats per la Conselleria.

Xin-Xirineu Can Picafort

Xin-Xirineu Can Picafort és més gran i amb una major oferta de places i ja té l’autorització per part de la Conselleria. A més, forma part de la Xarxa educativa complementària a la Xarxa d’escoletes públiques. Això suposa un compromís amb la Conselleria que garanteix una major qualitat del servei, i accés per part de les famílies a serveis públics, alhora que a convocatòries d’ajuts.

Menú